Druhy poškození jednotek

Poškození konektoru vodou

Poškození vniknutím vodou do řídící jednotky

Poškození zkratem,otočením polarity baterie,či vysokým proudem nebo přepětím